KOŠ ZA OTPATKE GAVARRES PA611

Tehničke karakteristike:
Dimenzije 1000x440x460, drvo, tretirano pod vakum pritiskom i u autoklavu protiv crvotočina i insekata, sve impregnirano. Vijci su od nehrđajućeg čelika, potporne konstrukcije i dijelovi su od sitnozrnatog čelika, otpornog na atmosferske utjecaje, nisko legiranog, boja hrđavo crvena (rust crvena-narančasta). Sidrenje je vijcima.