Klupa PKDB028

Tehničke karakteristike:
nosači od kvalitetne smjese bijelog cementa i mljevenog mramora, armirano čeličnom mrežom, tvrdo drvo zaštićeno dekorativnim premazom, 177 kg 1800