EGEA

Tehničke karakteristike:
Materijali metal, lijevano željezo. Dimenzije 190x1030 mm. UM510-1 ili UM510-2 DUPLA