Spiralni

Tehničke karakteristike:
galvanski cinčano 1850mm